Тре́нінг (англ. training) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Вікіпедія →

Тренінг — це будь-яка система інтерактивних навчальних тренувань, які поєднують в собі теоретичний матеріал (семінар, лекція) і практичне відпрацювання теоретичного матеріалу на практиці за короткий проміжок часу.

Тренінги зазвичай проводять в невеликих групах від 6 до 12 осіб впродовж 1-5 днів. Спеціаліста, який проводить тренінг називають тренером. Основна мета тренінгу полягає у тому, щоб учасники шляхом виконання психологічних вправ, рольових ігор, мозкових штурмів, виконання різних командних і самостійних практичних занять змогли самостійно знайти рішення в поставлених тренером ситуаціях. Як правило, у свідомості учасників відбувається “перемикання”, “спалах”, стають зрозумілими причини виникнення проблеми та самостійно формуються способи її вирішення.Тренінг вважають найефективнішим методом набуття навичок і умінь, бо учасники одразу застосувати здобуті теоретичні знання на практиці: розуміють, як і в яких ситуаціях використовувати ці знання в житті.

Класифікаційно розрізняють тренінги за тематикою, специфікою, формою проведення, методами роботи тренера, за направленістю, за видами.

Спробуємо розібратися в найпопулярніших з них.

Наприклад, бізнес-тренінг.

Бізнес-тренінг це така форма експрес-навчання, при якій процес направлений на формування трудових знань, умінь і навичок всієї команди чи окремого співробітника компанії. Бізнес-тренінги проводять для того, щоб підвищити рівень продажів, сформувати органічну команду співробітників, розробити стратегію розвитку компанії, навчитись майстерності ефективного ведення переговорів, навчитись тайм-менеджменту та багато іншого. Умовно бізнес-тренінги можна розділити на кілька тематичних підвидів: тренінги по формуванню бізнесових навиків, тренінги по ефективному управлінню, тренінги для новачків, які хочуть організувати власний бізнес, антикризові тренінги. Бізнес-тренінги можуть бути відкритими та корпоративними. Відкриті тренінги розраховані на представників різних компаній, об’єднаних типовою темою. Корпоративні тренінги проводять на замовлення однієї компанії та розробляються з урахуванням специфіки бізнесу і рівня підготовки спеціалістів цієї компанії.

Доволі молодим направленням є психологічний тренінг.

Психологічні тренінги —  це групова форма навчання, в якій шляхом виконання вправ через власні відчуття учасник тренінгу усвідомлює і розкриває глибинні психологічні інтерпретації та установки, які здійснюють безпосередній вплив на результати в теперішньому житті. В процесі проходження психологічного тренінгу учасник має можливість проаналізувати та дослідити власне світобачення. Психологічний тренінг має розробляти та проводити лише професійний психолог на основі наукових методів і підходів, які базуються на знаннях про психологічні закономірності розвитку особистості та групових процесах.

Дотичним до психологічного тренінгу є тренінг особистісного росту.

Тренінг особистісного росту – це груповий чи індивідуальний процес психологічного самопізнання особистості в широкому розумінні: від відносин особистості зі світом до відносин з самим собою. Тренінги особистісного зростання направленні на розвиток і гармонізацію особистості учасника.

Тренінги особистісного зростання, як і бізнес-тренінги, діляться на групи: тренінги сенситивності, комунікативні тренінги, тренінги лідерства, тренінги емоційної компетентності, гендерні тренінги, мотиваційні тренінги, творчі тренінги.

Якщо Вам потрібно безкоштовно проафішувати тренінг або підібрати для себе тренінг  за певним напрямом, формою і місцем проведення, – портал Знання для добра – це зручний інструмент, який надасть можливість легко і швидко це зробити.

ZDD – це Ваш безкоштовний портал для додавання, афішування та сортування тренінгів.