Семінар — форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача. Вікіпедія →

У більш широкому розумінні семінар – це одна з форм проведення навчальних занять, яка вимагає від учнів/студентів самостійної підготовки і дає змогу вчителю/викладачу оцінити, наскільки добре учні/студенти володіють навчальним матеріалом, попередньо викладеним в лекціях; структурною основою семінару є конструктивний діалог.

В педагогіці семінар – це масштабний обмін знаннями і досвідом між сторонами – учасниками, можливість ознайомитись з різними авторитетними поглядами на конкретну тему чи проблему;

в діловому житті семінар – це знайомство з кращими спеціалістами галузі з можливістю потенційного співробітництва в різних сферах бізнесу.

Вирізняють наступні види семінарів:

 • навчальні семінари (проводяться викладачами ВУЗів для закріплення лекційного матеріалу і перевірки рівня знань студентів: кожен студент готує реферат чи доповідь на визначену тему і захищає її перед аудиторією, яка потім обговорює цей виступ);
 • авторські семінари (як правило проводяться медійними особистостями, які користуються великою популярністю і збирають великі зали слухачів);
 • наукові семінари (орієнтовані на обмін цінним досвідом між науковцями, які працюють в одній сфері);
 • онлайн-семінари або вебінари (охоплюють велику кількість учасників, виключаючи географічний фактор, дають можливість спілкування зі спеціалістами галузі в режимі он-лайн);
 • бізнес-семінари (вид семінарів, які проводяться в межах однієї компанії. Мета бізнес-семінарів: підвищення кваліфікації співробітників, надання нових послуг, підвищення рівня продажів, запуск виробництва нових товарів і т.д.);
 • презентаційні семінари (знайомлять учасників з новим продуктом чи послугою компанії з метою продажу; презентаційні семінари як правило фінансуються компанією-виробником продукту чи послуги).

В чому полягає відмінність семінару від лекції та тренінгу?

Традиційно лекція є подачею матеріалу у вигляді монологу лектора, аудиторія уважно слухає теорію і не задає лектору запитань. Лекція, на відміну від семінару, повністю виключає можливість обміну досвідом і інформацією між учасниками.

І лекція, і семінар є способами отримання теоретичних знань. Тренінг – це спосіб отримання практичних знань, хороший тренінг містить 10% теоретичного матеріалу і 90%-практичного.

Для підготовки якісного і змістовного семінару:

 1. Виділіть задачі і цілі Вашого семінару;
 2. Визначте потреби учасників семінару;
 3. Розробіть структуру семінару;
 4. Складіть план семінару і визначте, скільки часу потрібно на висвітлення кожного пункту плану;
 5. Розробіть допоміжні дидактичні матеріали для учасників семінару;
 6. Наповніть семінар візуальним контентом;
 7. Продумайте, якими засобами Ви зможете утримувати увагу учасників семінару і стимулювати їх до активної участі у дискусії;
 8. Не забудьте виокремити нас блок “питання-відповіді”;
 9. Отримайте задоволення від проведення добре спланованого професійного семінару.

Якщо Вам потрібно безкоштовно проафішувати семінар або підібрати для себе семінар за певним напрямом, формою і місцем проведення, – портал Знання для добра – це зручний інструмент, який надасть можливість легко і швидко це зробити.

ZDD – це Ваш безкоштовний портал для додавання, афішування та сортування семінарів.