Ле́кція (лат. lectio — читання) — основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Вікіпедія →

Лекція є специфічним методом системного викладення великого об’єму навчального матеріалу

в усній формі та, як правило, використовується при роботі зі старшими віковими групами слухачів. Одразу ж постає питання, чим лекція відрізняється від таких видів усного подання інформації, як пояснення та розповідь. Основною відмінністю лекції від пояснення та розповіді є обсяг викладеної інформації. В традиційному навчальному процесі лекція триває академічну годину, в той час, коли розповідь чи пояснення можуть зайняти лише кілька хвилин.

Методологія сучасної педагогіки вирізняє такі види лекцій:

 • вступна лекція (дає первісне цілісне уявлення про курс, чітко окреслює цілі та задачі курсу, подає план, за яким проходить процес вивчення навчального матеріалу);
 • установча лекція (знайомить слухачів з історією предмета, обсягом інформації, яка буде викладатись, кількістю тем, розділів і т.д.);
 • оглядова лекція (систематизація наукових та навчальних знань по курсу, який вивчається);
 • поточна лекція (якщо курс є дуже об’ємним і складаються з кількох окремих самостійних лекцій, то одна з таких лекцій буде називатись “поточною”);
 • завершальна лекція (підведення висновків і прикінцевих положень курсу);

В залежності від частоти проведення бувають:

 • разові лекції (проводяться в межах однієї академічної години, висвітлюючи одну конкретну тему чи проблему);
 • тематичні лекції (кілька лекцій, об’єднаних однією темою);
 • циклові лекції (ряд тематичних лекцій).

В залежності від проблемності викладання навчального матеріалу розрізняють:

 • бінарні лекції (проводяться двома лекторами, які представляють різні погляди на тему чи проблему, яка освітлюється);
 • лекції-конференції (науково-практичне заняття, яке складається з коротких самостійно підготовлених слухачами доповідей);
 • лекції-консультації (лекції, побудовані у форматі “питання-відповідь” або “питання-відповідь-дискусія”);
 • інформаційні лекції (викладення наукової інформації, яку слухач має осмислити та запам’ятати);
 • проблемні лекції (подача навчального матеріалу у вигляді проблемної ситуації, вирішення якої відбувається в процесі діалогу з викладачем.  

Основне призначення лекції в сучасному навчальному процесі полягає не стільки в тому, що викласти великий обсяг інформації по конкретній темі чи проблемі, а в тому, щоб допомогти слухачам лекції освоїти фундаментальні проблеми курсу, оволодіти методами наукового пізнання, ознайомитись з найновішими досягненнями наукової думки.

Якщо Вам потрібно безкоштовно проафішувати лекцію або підібрати для себе лекцію за певним напрямом, формою і місцем проведення, – портал Знання для добра – це зручний інструмент, який надасть можливість легко і швидко це зробити.

ZDD – це Ваш безкоштовний портал для додавання, афішування та сортування лекцій.