Гра — діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з розважальною чи навчальною метою. Гра відрізняється від роботи тим, що не ставить перед собою безпосередньо корисливої мети (хоча сама гра може мати свою власну корисність), а також тісно межує з мистецтвом, хоч зазвичай не створює художніх цінностей. Вікіпедія.

Гра – це форма діяльності в штучно створених ситуаціях, направлена на засвоєння суспільного досвіду. В педагогічному процесі гра є важливою складовою в організації навчання й дозвілля людей різних вікових груп. 

Гра – це також основний самостійний вид діяльності дітей, який виникає за їхньої ініціативи. Дитина сприймає гру як засіб самореалізації та самовираження, для дитини важливий сам процес гри, а не результат.

В навчально-освітньому процесі гра виконує такі функції:

1. Розважальна – гра створює невимушену комфортну атмосферу, в якій легше і краще засвоюється матеріал, що вивчається;

2. Навчальна – гра сприяє формуванню і розвитку загальних навчальних навичок і вмінь;

3. Релаксаційна – гра знімає фізичну та емоційну напругу, спричинену трудовим і навчальним навантаженням;

4. Комунікативна – гра, в ній діти формують навички спілкування і встановлюють емоційний контакт один з одним;

5. Функцію самовираження – гра дає можливість реалізувати творчі здібності й розкрити потенціал дитини;

6. Компенсаторну – в ході гри створюються умови, при яких задовольняються особистісні установки учасника, які важко виконати в реальному житті.

В сучасній педагогічній літературі виділяють наступні види ігор:

1. Сюжетно-рольові або творчі ігри – це розваги, які організовують самі діти, як правило під наглядом дорослих. Такі ігри базуються на творчій самодіяльності дітей;

2. Театралізовані ігри – це ігри, в яких наявність глядачів обов’язкова. В процесі ігрових театральних постанов у дітей формуються уміння виражати себе через жести, міміку, інтонацію. Театралізовані ігри передбачають вивчення напам’ять художніх творів чи складання авторських текстів. Це складний вид ігор і участь дорослих в них є обов’язковою.

3. Дидактичні ігри – це, як правило рухомі ігри, які мають чітку структуру проведення і конкретну навчальну мету. Дидактичні ігри сприяють вихованню зосередженості, наполегливості, вмінню концентрувати увагу, розвивають пізнавальні здібності.

4. Будівельні ігри – це різновид сюжетно-рольових ігор. Суть будівельних ігор полягає в будуванні різних споруд, з якими дитина знайома в реальному житті. Будівельні ігри розвивають просторову уяву дитини, розвивають увагу і спостережливість.

Організовують і координують ігри дорослі, які слідкують за тим, щоб всі учасники розуміли правила і суть гри, брали участь у грі добровільно, без примусу, кожен учасник мав можливість проявити ініціативу, а також, щоб ігри не суперечили загальнолюдським цінностям і відповідала віку, рівню розвитку та інтересам дитини.

В більш загальному смислі розрізняють спортивні ігри, рольові ігри, рухомі ігри, дитячі ігри, психологічні ігри, азартні ігри, трансформаційні ігри, настільні ігри.

Якщо Вам потрібно безкоштовно проафішувати гру або підібрати для себе  гру за певним напрямом і місцем проведення, – портал Знання для добра – це зручний інструмент, який надасть можливість легко і швидко це зробити.

ZDD – це Ваш безкоштовний портал для додавання, афішування та сортування ігор.